Faiz Ve Ücretler

Alışveriş Faiz Tutarı

TL dönem borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödememeniz halinde, son ödeme tarihi itibariyle alışverişlerinizden kalan borcunuza hesap kesim tarihinden başlayarak alışveriş faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ifade eder.

Nakit Çekme Faiz Tutarı

Kredi kartınızdan kullandığınız nakit avans işlemlerine, işlemin yapıldığı günden başlanmak suretiyle nakit avans faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarını ifade eder.

Gecikme Faizi

TL dönem borcunuzun en az ödenmesi gereken tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmı üzerinden gecikme faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz tutarını ifade eder. USD hesap özetindeki borcun ödenmeyerek bir sonraki hesap özetinde TL'ye dönüşmesi halinde de, USD'den TL'ye dönüşen tutara hesap kesim tarihinden itibaren gecikme faiz oranından gecikme faiz tutarı hesaplanarak TL dönem borcunuza yansıtılmaktadır.

Nakit Çekme Ücreti

Kredi kartınızla yurt içinde Şubelerimizden, MasterCard Logosu taşıyan banka ATM'lerinden; yurt dışında MasterCard Logosu taşıyan banka şubeleri ve ATM'lerinden nakit çekebilirsiniz. Bu durumda yurt içinde nakit çekilen tutarın %3'ü + 3 TL tutarında nakit çekme ücreti, yurt dışında nakit çekilen tutarın %3'ü + 3 USD tutarında nakit çekme ücreti alınacaktır.

Kart Ücreti

Kartın ilk kullanımı ile birlikte kart ücreti alınır. Daha sonra yılda bir kez üyelik ücreti alınmaktadır.

KKDF ve BSMV

Hesap özetinizde yer alan faiz oranı üzerinden ayrıca Kaynak Kullanımı Destek Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi; Ücretler üzerinden ise Banka Sigorta Muamele vergisi alınır. Bu fon ve vergiler hesap özetinizdeki faiz, komisyon ve ücretlerin içinde yer aldığından hesap özetinizde ayrıca gösterilmemektedir.

Kredi kartı faiz ve ücretlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.